ANUNȚ: Serviciul nostru de vânzări este temporar indisponibil, momentan nu preluăm comenzi. Vă mulțumim pentru întelegere!

Informații utile

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Dispozitii generale
1.1 Magazinul online Papiox este administrat si detinut prin intermediul site-ului www.papiox.ro
(denumit in continuare “site”) de catre Hetmann Ecaterina PFA (Administratorul), cu sediul profesional in Cluj-Napoca, judetul Cluj, strada Calea Turzii 162-168, bl C1, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. F12/3094/2012, codul de inregistrare fiscala 31048459.
“Hetmann Ecaterina PFA” (Papiox si Papiox.ro) este operator autorizat pentru prelucrarea datelor personale (nr. notificare 33274 din 24.10.2014), in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

1.2 In cuprinsul acestui document urmatorii termeni vor insemna:
- “Vanzator”: Hetmann Ecaterina PFA, cu sediul profesional in Cluj-Napoca, judetul Cluj, strada Calea Turzii 162-168, bl C1, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. F12/3094/2012, codul de inregistrare fiscala 31048459.
- “Cumparator”: reprezinta persoana, firma sau alta entitate juridica care acceseaza Site-ul si plaseaza o Comanda;
- “Bunuri si Servicii”: orice produse sau servicii prezentate pe Site, inclusiv cele mentionate in Comanda sau privitoare la felul in care acestea urmeaza a fi furnizate Cumparatorului de catre Vanzator;
- “Specificatii”: toate specificatiile si / sau descrierea Bunurilor si Serviciilor, inclusiv felul in care sunt precizate in Comanda;
- “Comanda”: reprezinta documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Cumparatorului Bunuri si Servicii, iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa efectueze plata acestora;
- “Contract”: reprezinta Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale prin email sau fizic.
- “Date cu caracter personal”: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- “Prelucrare”: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
  - colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;
  - înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
  - organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;
  - stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;
  - adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;
  - modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
  - extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
  - consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
  - utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;
  - dezvăluirea/divulgarea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
  - alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;
  - combinarea/alinierea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
  - blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
  - restricţionarea - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
  - ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;
  - transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
  - distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.
- “Consimtamantul” persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

1.3 Utilizarea Site-ului (inclusiv accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) de catre orice entitate, persoana fizica sau juridica, cumparatorul, implica acceptarea in totalitate a Termenilor si conditiilor descrise in aceasta sectiune, precum si a Politicii de Confidentialitate. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Administratorul isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificarea prealabila. Continuarea accesarii si utilizarii Site-ului sau cumpararea Bunurilor si Serviciilor prezentate pe Site de catre dumneavoastra dupa modificarea prezentului document va constitui acceptarea modificarilor realizate. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand aceasta pagina, numita "Termeni si conditii".

2. Documente contractuale
2.1. In momentul plasarii unei Comenzi, Cumparatorul isi exprima acordul pentru a primi din partea Vanzatorului mesaje comerciale electronice si / sau prin intermediul telefonului. Plasarea unei Comenzi pe Site va fi urmata de contactarea prin e-mail si / sau telefon, prin care este atestata plasarea Comenzii si faptul ca aceasta urmeaza a fi procesata de catre reprezentantii Vanzatorului. Acest e-mail, precum si discutiile telefonice sau pe alte cai cu reprezentantii Vanzatorului, nu constituie acceptari ferme ale Comenzii si nu semnifica incheierea Contractului la distanta.

2.2. Expedierea prin e-mail din partea Vanzatorului a notificarii de livrare catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia, constituie momentul incheierii Contractului la distanta si implica acceptarea completa a termenilor Comenzii. Cumparatorul poate anula o Comanda inainte de a primi mesajul de notificare a livrarii, prin e-mail la adresa office@papiox.ro. Comanda va fi considerata anulata in momentul in care Cumparatorul a primit prin e-mail si / sau telefon confirmarea de anulare din partea reprezentantilor Vanzatorului.

3. Dreptul de proprietate intelectuala
Continutul Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, e-mail-uri, programe si alte date) reprezinta proprietatea Hetmann Ecaterina PFA sau ale partenerilor sai si nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, etc, in alte scopuri decat cele legal premise. Extragerea oricaror informatii urmata de orice utilizare in scop comercial care depaseste sfera copiei private reglementate de lege si fara a avea in prealabil un consimtamant scris al administratorului sau partenerilor sai constituie o incalcare a termenilor si conditiilor.

4.Detalii despre produsele si serviciile oferite de site-ul Papiox.ro
4.1 Bunurile si serviciile comercializate pe site-ul www.papiox.ro prin intermediul Hetmann Ecaterina PFA sunt oferite in limita stocului disponibil, din acest motiv ne rezervam dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul bun sau serviciul nu se mai regaseste in oferta curenta. Administratorul isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.

4.2 Site-ul nu ofera nici o garantie, in mod expres, nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv, dar fara limitare la, functionarea lui, informatia, corectitudinea descrierilor, actualizarea continutului, bunurile si serviciile de pe site precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Cumparatorul este de acord in mod expres ca folosirea acestui site si cumpararea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc.

4.3 Imaginile bunurilor afisate sau create prin intermediul Laboratorului, cat si in sectiunea de categorie “create” pe site-ul www.papiox.ro sunt imagini informative, generate cu ajutorul programelor specializate iar culorile pot avea o mica diferenta de nuanta, tonalitate sau textura si forma. La fel restul imaginilor de prezentare afisate a bunurilor si serviciilor pe site-ul papiox.ro care nu sunt create in Laborator si nu sunt continute in categoria “create” pot avea o mica diferenta de nuanta, tonalitate si textura din cauza efectului de lumina si ecranul computerului. Modelul bunurilor va fi putin diferit, datorita caracteristicilor designului materialului si a faptului ca toate bunurile sunt lucrate manual.

4.5 Fiecare bun si serviciu are o descriere in care sunt detaliate specificatiile de culoare, nuanta, textura, forma si dimensiune. Recomadam citirea cu atentie a detaliilor continute in descrierea fiecarui bun sau serviciu, daca apar intrebari despre specificatiile produsului si bunului, rugam consumatorul sa ne contacteze la office@papiox.ro. Site-ul www.papiox.ro isi rezerva dreptul de a modifica descrierile si specificatiile produselor fara o notificare prealabila.

5. Politica de confidentialitate
5.1 Site-ul respecta si protejeaza confidentialitatea datelor personale ale utilizatorului. Orice informatie personala este prelucrata si folosita conform politicii de confidentialitate a datelor personale si nu va fi folosita in nici un mod care contravine acestei politici. Informatiile nu sunt si nu vor fi vandute, inchiriate sau facute cunoscute unor terti in alte moduri decat cele prevazute de lege. Site-ul va transmite aceste informatii cu caracter personal si atunci cand legea prevede expres acest lucru sau cand este necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor www.papiox.ro. Sunt recunoscute drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001.

6. Forta majora
6.1 Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este cauzata de un eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7. Dispozitii finale
7.1 Orice alta problema cauzata de bunurile si serviciile prezentate pe Site si care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor de catre Cumparator. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele parti.
Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu cele expuse mai sus, nu ezitati sa ne contactati prin telefon sau la adresa de email.

CUM PLĂTESC?

1. Plata
1.1 Toate preturile afisate in cadrul Site-ului sunt in LEI. Preturile afisate nu includ cheltuielile de livrare. Nu exista comanda minima impusa.

1.2 Din cauze tehnice, independente de controlul Vanzatorului, anumite produse afisate pe Site pot avea preturile gresite. Pentru acestea, daca diferenta dintre pretul corect si cel afisat este de peste 20%, ne rezervam dreptul de a va contacta personal sau de a anula direct comanda.

1.3 Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile aplicabile serviciilor in orice moment, fara nici o notificare in prealabil si fara motivare. Noile preturi vor fi aplicabile numai serviciilor achizitionate dupa data modificarii preturilor. In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile preturilor, aveti optiunea de a inceta utilizarea serviciilor.

1.4 Toate problemele legate de plati vor fi gestionate in totalitate de catre reprezentantii Vanzatorului. In cazul unor nelamuriri, va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa office@papiox.ro.

2. Modalitati de plata
2.1 Plata se face in sistem ramburs / Cash-On-Delivery. Modalitatea de plata in sistem ramburs permite achitarea comenzii integral in numerar, in momentul livrarii catre reprezentantul curierului.

2.2 In cazul livrarii unui cadou direct catre o terta persoana, va rugam sa ne contactati inainte de plasarea comenzii, prin e-mail la office@papiox.ro. Plata va fi realizata in avans, prin transfer bancar, daca nu este posibila plata prin intemediul unui card bancar, direct dupa finalizarea comenzii pe Site.

POLITICA DE LIVRARE

1. Conditii de livrare
1.1 Din cauza conditiilor impuse de catre firma de Curierat, Cumparatorului nu ii este permisa deschiderea coletului decat ulterior semnarii de primire si achitarii contravalorii acestuia.

1.2 In cazul in care coletele prezinta deteriorari vizibile la primire, recomandam Cumparatorului sa refuze primirea acestora si sa semnaleze imediat acest incident prin e-mail la office@papiox.ro. Orice reclamatie ulterioara cu privire la aceste aspecte va fi nula si nu va putea fi luata in considerare.

1.3 In cazul in care comenzile intampina dificultati la livrare, Cumparatorul va fi informat in prealabil prin email sau la telefon pentru a se stabili noul termen de livrare. Daca noul termen de livrare nu va fi acceptat de catre Cumparator, comanda va fi declarata anulata.

1.4 Daca informatiile furnizate de catre Cumparator in legatura cu livrarea sunt incomplete sau incorecte, Vanzatorul declina orice responsabilitate pentru eventualele intarzieri. Daca in 24 de ore Cumparatorul nu va corecta informatiile pentru a se stabili un nou termen de livrare, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a anula comanda.

2. Livrarea prin curier rapid – Urgent Cargus
2.1 Costul de livrare prin curier rapid este de 20 lei, tarif valabil numai pentru zona 1 de livrare. Pentru a verifica lista localitatilor aferente zonei 1 de livrare va rugam sa accesati acest link. Tarifele aplicate zonei 2 de livrare sunt de 40 lei.

2.2 Termenul de livrare este de 2-4 zile lucratoare din momentul plasarii comenzii si de la confirmarea prin email a expedierii coletului.

2.3 Daca a fost selectata modalitatea de plata in sistem ramburs se va achita comanda integral in numerar in momentul livrarii la reprezentantul firmei de curierat.

2.4 In cazul in care adresa de destinatie specificata de catre Cumparator este gresita, Urgent-Cargus va face tot posibilul sa gaseasca adresa corecta. Daca aceasta adresa se afla la o alta destinatie, Vanzatorul va fi instiintat despre aceasta, iar Urgent-Cargus va efectua redirectionarea expedierii dupa primirea acordului Vanzatorului, toate costurile ulterioare fiind suportate de catre Cumparator. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), Urgent-Cargus va lasa o nota scrisa la adresa destinatarului prin care ii este adusa la cunostinta incercarea de livrare. Aceasta va contine numarul contractului de transport (NT), precum si un numar de telefon prin care acesta va putea contacta Urgent-Cargus pentru a primi detalii privind expedierea respectiva. Daca nici la a treia incercare livrarea nu va fi realizata, coletul va fi returnat Vanzatorului iar comanda va fi anulata. In cazul in care Cumparatorul nu poate fi contactat de catre Curier, comanda va fi tinuta la depozitul zonal al curierului timp de 5 zile lucratoare, inainte de a reveni la Vanzator.

2.5 Cumparatorul poate plasa din nou comanda respectiva, urmand sa suporte in avans costurile transportului anterior (tur-retur), precum si costurile unei noi livrari, prin metode comunicate direct de reprezentantii Vanzatorului (transfer bancar, O.P. etc).

3. Ridicare personala in Cluj-Napoca:
Ridicare personala in Cluj-Napoca este gratuita. Timpul in care va fi gata comanda pentru ridicare este 2 zile. Cumparatorul va fi contactat de catre Vanzator prin email sau telefon pentru a stabili de acord comun ora si locul pentru ridicarea coletului.

POLITICA DE RETURNARE

1. Conditii de returnare
1.1 Clientul are dreptul sa notifice in scris administratorul prin e-mail (office@papiox.ro) ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului conform Ordonantei nr. 130/2000 completata de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanta si poate returna bunurile in acelasi termen de 10 zile, numai daca este in conditii perfecte, inclusiv ambalajul, accesoriile si consumabilele aferente, adica acestea nu prezinta sub nici o forma semne de uzura.

1.2 Returnarea bunurilor se va face pe cheltuiala clientului. Se va inapoia contravaloarea comenzii in cel mult 30 de zile de la data returnarii produselor. Suma inapoiata, cat si conditiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta urme de folosire.

DESPRE LABORATOR

1. Utilizare Laborator
1.1 Laboratorul este un instrument prin care iti poti crea un papion personalizat. Se va genera o imagine grafica de previzualizare a papionului. Pe baza acestei imagini si a informatiilor colectate din Laborator se va confectiona produsul respectiv. Am creat Laboratorul de papioane pentru ca fiecare doritor sa poata sa-si creeze papioane cu culorile si designul personalizat, astfel se pot crea mii de modele diferite de papioane.

1.2 Pentru a utiliza Laboratorul este nevoie sa accesati pagina Laborator www.papiox.ro/Laborator si sa incepeti sa selectati din paleta de materiale culorile dorite pentru papion. Am structurat papionului in trei parti : fata, spate, mijloc. Pentru fiecare parte exista un buton si o fereastra separata cu paleta de culori. Se va accesa butonul FATA pentru a selecta culori pentru partea din fata a papionului, respectiv butonul SPATE si MIJLOC pentru aceleasi actiuni.

1.3 Dupa ce v-ati decis asupra culorilor papionului pentru fiecare componenta a acestuia, trebuie sa selectati designul si sistemul de prindere. Aceste butoane se afla mai jos de paleta de culori. Pentru designul / dimensiunea papionului puteti opta pentru Standard, Butterfly, Slim, Self-Tie, Copii. Fiecare dintre aceste optiuni are o dimensiune diferita. Accesati ghidul de dimensiuni pentru detalii.

1.4 Selectati sistemul de prindere a papionului, accesati ghidul de sistem de prindere pentru detalii si explicatii.

1.5 Dupa ce s-au facut aceste selectii, se vor afisa materiale, specificatii si pretul papionului creat. Urmeaza sa se salveze papionul. Dupa salvarea papionului o sa fi-ti redirectionat catre pagina produsului creat. Puteti selecta cantitatea dorita si sa adaugati produsul in cos sau sa creati alt papion. Daca se va selecta butonul de CREEAZA PAPION se va afisa o pagina noua de Laborator iar toate etapele enumerate mai sus vor trebui repetate pentru a crea un papion nou.

1.6 Dupa ce ati plasat comanda cu papionul creat, echipa noastra va confectiona produsul dupa specificatiile selectate de dumneavoastra si comanda va fi livrata.

1.7 Imaginile bunurilor afisate sau create prin intermediul Laboratorului, cat si in sectiunea de categorie “create” pe site-ul www.papiox.ro sunt imagini informative, generate cu ajutorul programelor specializate iar culorile pot avea o mica diferenta de nuanta, tonalitate sau textura si forma. La fel restul imaginilor de prezentare afisate a bunurilor si serviciilor pe site-ul papiox.ro care nu sunt create in Laborator si nu sunt continute in categoria “create” pot avea o mica diferenta de nuanta, tonalitate si textura din cauza efectului de lumina si ecranul computerului.

INTREBARI FRECVENTE

 • In cat timp ajunge comanda?
  +
 • Cum se face livrarea? Cum primesc coletul?
  +
 • Cum platesc?
  +
 • Nu am primit comanda. Ce fac?
  +
 • Pot comanda un produs care nu mai este in stoc?
  +
 • Cum pot ridica comanda in Cluj-Napoca?
  +
 • Pot returna o comanda?
  +
 • Ce este Laboratorul?
  +
 • Cum folosesc Laboratorul? Cum creez papioane?
  +
 • Cat de exacte sunt culorile papionului creat in Laborator?
  +
EROARE: Nume sau adresa de email sunt invalide.
Îți mulțumim, abonarea a fost făcută cu succes.
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER SĂ FII RĂSFĂȚAT CU NOUTĂȚI, OFERTE ȘI SURPRIZE
2013-2024 PAPIOX